Dane

V závislosti od polohy vášho účtu môžete byť platiteľom daní alebo dane z pridanej hodnoty (DPH). Vysvetlíme vám, ktoré dane sa vás týkajú vo vašej krajine.