Skatter og avgifter

Du kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift. Dette avhenger av hvor kontoen din er i bruk. Vi forklarer hva som gjelder i landet ditt.

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt