Φόροι

Ενδέχεται να ισχύουν για εσάς φόροι ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ανάλογα με την τοποθεσία του λογαριασμού σας. Θα σας εξηγήσουμε τι ισχύει στη χώρα σας.