Данъци

В зависимост от местоположението на профила Ви може да са приложими данъци или данък върху добавената стойност. Ще Ви обясним каква се прилага във Вашата държава.

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си