Kết nối mục tiêu của bạn với dữ liệu

Để sử dụng AdWords hiệu quả, điều quan trọng là hiểu mục tiêu kinh doanh mà bạn đang cố gắng đạt được và dữ liệu có liên quan nhất đến những mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ trình bày cho bạn các số liệu mà bạn cần tập trung vào cho những mục tiêu mà bạn đặt ra và cách để đo lường xem bạn có đang nhận được doanh thu sinh lời cho số tiền mà bạn đầu tư vào AdWords hay không.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false