เชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับข้อมูล

ในการใช้งาน AdWords ให้ได้ผลที่ดีนั้น คุณจะต้องเข้าใจเป้าหมายธุรกิจที่คุณต้องการที่จะบรรลุ และข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเหล่านั้นมากที่สุด เราจะแสดงเมตริกต่างๆ ที่คุณต้องให้ความสนใจหากต้องการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และวิธีวัดว่าคุณกำลังได้รับผลตอบแทนที่เป็นกำไรจากเงินที่ลงทุนใน AdWords หรือไม่