Σύνδεση των στόχων με τα δεδομένα σας

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το AdWords αποτελεσματικά, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους επιχειρηματικούς στόχους που προσπαθείτε να επιτύχετε και τα δεδομένα που είναι πιο συναφή με αυτούς τους στόχους. Θα σας δείξουμε τις μετρήσεις που θα χρειαστείτε, προκειμένου να εστιάσετε στους στόχους που θέσατε, καθώς και το πώς να υπολογίσετε αν τα χρήματα που επενδύετε στο AdWords σάς αποδίδουν κέρδος.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false