Tiếp cận đối tượng của bạn

Bạn có thể lựa chọn hiển thị quảng cáo của mình cho các nhóm người nhất định. Bạn có thể tiếp cận những người mà bạn nghĩ rằng họ có thể là khách hàng tiềm năng dựa trên sở thích, nhân khẩu học của họ hoặc họ có truy cập trang web của bạn trong quá khứ hay không.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false