เข้าถึงผู้ชมของคุณ

คุณสามารถเลือกแสดงโฆษณาของคุณต่อผู้คนบางกลุ่มได้ คุณสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่คุณคิดว่ามีโอกาสเป็นลูกค้า โดยพิจารณาจากความสนใจ ข้อมูลประชากรของพวกเขา หรือดูว่าพวกเขาเคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณมาก่อนหรือไม่