Προσέγγιση του κοινού σας

Μπορείτε να εμφανίσετε επιλεκτικά τις διαφημίσεις σας σε διάφορες ομάδες ατόμων. Μπορείτε να προσεγγίσετε άτομα τα οποία θεωρείτε ως δυνητικούς πελάτες βάσει των ενδιαφερόντων και των δημογραφικών στοιχείων τους ή ανάλογα με το εάν έχουν επισκεφθεί τον ιστότοπό σας στο παρελθόν.