Γλωσσάριο

Δεν γνωρίζετε τι σημαίνει κάποιος όρος; Δείτε ορισμούς κοινών λειτουργιών και εννοιών του AdWords, καθώς και συνδέσμους όπου θα βρείτε επιπλέον λεπτομέρειες ή οδηγίες ρύθμισης.

Βασικοί όροι του AdWords

Όλοι οι όροι του AdWords