Quản trị và bảo mật tài khoản

Hãy chịu trách nhiệm về tài khoản Google Ads của bạn. Những bài viết này cung cấp cho bạn mọi điều bạn cần để hiểu về việc truy cập tài khoản, cập nhật cài đặt và giữ bảo mật tài khoản.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố