Google Analytics และ Google Ads

Google Analytics คือเครื่องมือที่ใช้ติดตามการเข้าชมทั้งหมดที่เข้ามาในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ Google Ads เพื่อดูปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรือยอดขายที่มาจากโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Analytics และ Google Ads ร่วมกัน

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว