Nhiều tài khoản hoặc tài khoản lớn

Tìm hiểu về các công cụ tiết kiệm thời gian để quản lý tài khoản lớn hoặc nhiều tài khoản cùng một lúc. Sử dụng tài khoản người quản lý AdWords để quản lý chiến dịch trên tất cả các tài khoản AdWords của bạn. Làm việc hiệu quả hơn với các công cụ như AdWords API và AdWords Editor, đồng thời khám phá các tài nguyên hữu ích khác.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false