Flera eller stora konton

Läs om tidsbesparande verktyg som underlättar hanteringen av stora konton eller flera konton samtidigt. Använd ett förvaltarkonto i AdWords när du vill hantera kampanjer i alla dina AdWords-konton. Arbeta mer effektivt med hjälp av verktyg som AdWords API och AdWords Editor, och upptäck andra praktiska resurser.