งานเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินพื้นฐาน

แท็บการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Ads เป็นศูนย์สำหรับจัดการการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินและชำระค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่ครบวงจร ดูวิธีรับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ ชำระเงิน อัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ

สำหรับวงเงินเครดิต (การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือน)