Základní fakturační úkony

Na kartě Fakturace v účtu AdWords můžete hradit veškeré reklamní náklady a spravovat nastavení fakturace. Naučte se, jak získat fakturu nebo pokladní doklad, provést platbu, aktualizovat fakturační údaje, a další užitečné postupy.