Tùy chọn thanh toán của bạn

Phương thức thanh toán là cách thức bạn dùng để thanh toán cho Google Ads. Ví dụ: bạn có thể thanh toán cho chi phí quảng cáo bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn. Hãy tìm hiểu phương thức thanh toán nào có thể áp dụng cho vị trí tài khoản của bạn và cách quản lý phương thức thanh toán trong Google Ads.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố