ติดตามยอดขายและ Conversion อื่นๆ

เครื่องมือวัด Conversion ช่วยคุณติดตามการกระทำที่สำคัญของลูกค้า เช่น การซื้อทางออนไลน์และการโทรมาที่ธุรกิจของคุณจากโทรศัพท์มือถือ เรียนรู้วิธีตั้งค่าคุณลักษณะนี้และดูรายงานเกี่ยวกับการกระทำเหล่านี้และส่วนอื่นๆ ที่สำคัญในแคมเปญของคุณ