Đo lường hiệu suất quảng cáo và từ khóa

Bạn đã tạo quảng cáo của mình, quảng cáo đã bắt đầu và đang chạy. Bước tiếp theo của bạn là tìm hiểu cách quảng cáo hoạt động. Có được dữ liệu và thống kê bạn cần để đánh giá cách quảng cáo và từ khóa của bạn đang hoạt động, vì vậy bạn đảm bảo mình đang đạt được mục tiêu quảng cáo.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố