Hiểu dữ liệu của bạn

Bây giờ bạn đã tạo chiến dịch của mình, đây là thời điểm để đo lường hiệu suất quảng cáo của bạn. Phân tích thông tin tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo cơ bản để nâng cao lợi tức đầu tư (ROI) của bạn. AdWords cũng cung cấp các báo cáo nâng cao để biết thêm thông tin về cách khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn.

Hiểu khả năng hiển thị quảng cáo của bạn

Thông tin chi tiết hơn về hiệu suất

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false