Đo kết quả

Khám phá bộ tính năng báo cáo AdWords mà chúng tôi có để giúp bạn đạt được mục tiêu doanh nghiệp của mình. Chạy báo cáo bất kỳ lúc nào để xem quảng cáo, từ khóa và chiến dịch nào mang đến công việc kinh doanh tốt nhất cho bạn để bạn có thể đầu tư khôn ngoan hơn và tăng lợi tức đầu tư (ROI) của mình.

Tìm và chạy báo cáo

Google Analytics và Google Ads

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố