Từ khóa

Từ khóa là cụm từ mà bạn chọn để xác định thời điểm và vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Chúng được đối sánh với các cụm từ mà mọi người tìm kiếm hoặc nội dung web mà họ xem. Việc lựa chọn từ khóa có liên quan chặt chẽ tới quảng cáo của bạn có thể giúp bạn tiếp cận với khách hàng đang tìm kiếm những gì doanh nghiệp của bạn phải cung cấp.

Hiểu các khái niệm cơ bản về từ khóa

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false