Sökord

Sökord är fraser som du väljer för att bestämma när och var din annons kan visas. De matchas med termer som människor söker efter eller webbinnehåll som de läser. Genom att välja sökord som är nära besläktade med dina annonser kan du nå kunder som letar efter precis det som ditt företag erbjuder.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt