Zoekwoorden

Zoekwoorden zijn woordgroepen die u heeft geselecteerd om te bepalen waar en wanneer uw advertentie kan worden weergegeven. Deze woorden worden vergeleken met termen waarnaar mensen zoeken of webinhoud die ze bekijken. Als u zoekwoorden selecteert die nauw gerelateerd zijn aan uw advertenties, kunt u gemakkelijk klanten bereiken die op zoek zijn naar wat uw bedrijf te bieden heeft.

Verkeerschatter voor zoekwoorden

    Meer hulp nodig?

    Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen