Ключови думи

Ключовите думи представляват фрази, които избирате, за да определите кога и къде може да се показва рекламата Ви. Те съответстват на термини, които хората търсят, или уеб съдържание, което преглеждат. Ако изберете ключови думи, които са близко свързани с рекламите Ви, това може да Ви помогне да достигнете до клиенти, които търсят това, което предлага фирмата Ви.

Избиране на ключовите Ви думи

Подобряване на ключовите Ви думи

Оценител на трафика на ключовите думи

    Нуждаете се от още помощ?

    Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си