Ключови думи

Ключовите думи представляват фрази, които избирате, за да определите кога и къде може да се показва рекламата Ви. Те съответстват на термини, които хората търсят, или уеб съдържание, което преглеждат. Ако изберете ключови думи, които са близко свързани с рекламите Ви, това може да Ви помогне да достигнете до клиенти, които търсят това, което предлага фирмата Ви.

Избиране на ключовите Ви думи

Подобряване на ключовите Ви думи