งบประมาณและราคาเสนอ

งบประมาณ AdWords ช่วยให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาได้ และราคาเสนอช่วยในการกำหนดว่าโฆษณาของคุณจะได้แสดงที่ไหนและเมื่อไหร่ ดูวิธีจัดการงบประมาณรายวันของคุณ และรูปแบบการเสนอราคาที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด