Hiển thị địa điểm doanh nghiệp hoặc số điện thoại

Mục tiêu của bạn có thu hút nhiều cuộc gọi điện thoại hay lưu lượng ghé qua địa điểm doanh nghiệp của bạn không? Thêm số điện thoại vào quảng cáo của bạn bằng phần mở rộng về cuộc gọi, vì vậy khách hàng sẽ gọi trực tiếp cho bạn dễ dàng hơn. Hoặc sử dụng phần mở rộng về địa điểm để bao gồm địa chỉ của bạn và thu hút khách hàng đến địa điểm truyền thống.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố