Hiển thị vị trí doanh nghiệp hoặc số điện thoại

Mục tiêu của bạn có thu hút nhiều cuộc gọi điện thoại hay lưu lượng truy cập đến vị trí doanh nghiệp của bạn không? Thêm số điện thoại vào quảng cáo của bạn bằng tiện ích mở rộng cuộc gọi, vì vậy khách hàng sẽ gọi trực tiếp cho bạn dễ dàng hơn. Hoặc sử dụng tiện ích mở rộng vị trí để bao gồm địa chỉ của bạn và thu hút khách hàng đến vị trí truyền thống.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố