Quản lý quảng cáo

Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google Ads của mình, hãy tìm hiểu cách tiếp tục tinh chỉnh chiến dịch để giúp đạt được mục tiêu quảng cáo. Tìm hiểu cách thực hiện các tác vụ chỉnh sửa cơ bản và khám phá các công cụ để thực hiện thay đổi hàng loạt hoặc quản lý nhiều tài khoản.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố