จัดการโฆษณา

เมื่อคุณได้ตั้งค่าบัญชี Google Ads เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เรียนรู้วิธีการปรับแต่งแคมเปญเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายการโฆษณาของคุณต่อไป ดูวิธีแก้ไขขั้นพื้นฐาน และค้นหาเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มหรือจัดการบัญชีหลายบัญชี