Управление на рекламите

Щом веднъж настроите профила си в Google Ads, научете как да продължите да прецизирате кампаниите си, за да си помогнете за постигането на рекламните си цели. Разберете как да правите основни редакции и открийте инструменти за извършване на групови промени или управление на няколко профила.

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си