Chọn vị trí và thời điểm quảng cáo xuất hiện

Google Ads có thể giúp bạn tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi và bằng bất cứ cách nào bạn muốn. Hãy tìm hiểu cách bạn có thể hiển thị quảng cáo cho khách hàng ở một vị trí địa lý, trên các loại trang web hoặc thiết bị cụ thể hay thậm chí trong một phạm vi thời gian mà bạn đã chọn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố