Chọn vị trí và thời điểm quảng cáo xuất hiện

AdWords có thể giúp bạn tiếp cận khách hàng của bạn bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ cách nào bạn muốn tiếp cận họ. Tìm hiểu cách bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng ở một vị trí địa lý, trên các loại trang web hoặc thiết bị cụ thể hoặc thậm chí trong một phạm vi thời gian đã chọn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố