เลือกสถานที่และเวลาที่โฆษณาปรากฏ

AdWords ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ ไม่ว่าจะต้องการเข้าถึงเมื่อไหร่ จากที่ไหน และด้วยวิธีใดก็ตาม ค้นหาว่าคุณจะสามารถแสดงโฆษณาต่อลูกค้าในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่ง บนเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ประเภทที่กำหนด หรือภายในช่วงเวลาที่เลือกได้อย่างไร

แสดงโฆษณาตามภาษาและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

แสดงโฆษณาบน Google และไซต์การค้นหาอื่นๆ

แสดงโฆษณาบนเว็บไซต์