Tạo quảng cáo và chiến dịch

Hãy tìm hiểu về các yếu tố nền tảng của tài khoản Google Ads: chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn và cách sử dụng nhóm quảng cáo để tổ chức quảng cáo của bạn. Chọn từ các loại quảng cáo khác nhau để thu hút đúng khách hàng.

Thiết lập chiến dịch mới

Quảng cáo hình ảnh

Quảng cáo video

Quảng cáo trên điện thoại di động

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố