สร้างโฆษณาและแคมเปญ

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างบัญชี Google Ads ซึ่งประกอบด้วยแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และโฆษณา ดูวิธีสร้างแคมเปญที่ตอบสนองเป้าหมายธุรกิจของคุณ และวิธีใช้กลุ่มโฆษณาในการจัดระเบียบโฆษณา เลือกจากประเภทโฆษณาต่างๆ ที่จะดึงดูดลูกค้าที่คุณต้องการ