Izrada oglasa i kampanja

Saznajte više o sastavnicama Google Ads računa: kampanjama, grupama oglasa i oglasa. Saznajte kako postaviti kampanju koja zadovoljava vaše poslovne ciljeve i kako se grupe oglasa upotrebljavaju za organiziranje oglasa. Odaberite različite vrste oglasa za privlačenje pravih korisnika.

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem