Vytváření reklam a kampaní

Přečtěte si více o základních prvcích účtu AdWords, kterými jsou kampaně, reklamní sestavy a reklamy. Naučte se, jak nastavit kampaň, která bude splňovat vaše obchodní cíle, a jak pomocí reklamních sestav organizovat reklamy. Přilákejte správné zákazníky výběrem různých typů reklam.

Nastavení nové kampaně