Google Ads למתחילים

למקומות, היכון, צא! נסביר לכם את היסודות כדי שתבינו איך עובדים עם Google Ads ותוכלו להתחיל לפרסם. נלמד אתכם איך להגדיר חשבון Google Ads, איך לעבור בין התכונות העיקריות ואיך להשיק את הקמפיין הראשון.

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה