Đối với hạn mức tín dụng (cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng)

Lập hóa đơn hàng tháng là cài đặt thanh toán mà Google mở rộng hạn mức tín dụng cho bạn và bạn sẽ nhận hóa đơn hàng tháng mà bạn thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Cài đặt này thường được các nhà quảng cáo và doanh nghiệp lớn sử dụng. Tìm hiểu cách đăng ký lập hóa đơn hàng tháng và sử dụng hạn mức tín dụng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố