Πότε πληρώνετε

Ανάλογα με τη χώρα σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές μετά την προβολή των διαφημίσεών σας (αυτόματες πληρωμές) ή πριν την προβολή των διαφημίσεών σας (μη αυτόματες πληρωμές). Ορισμένες επιχειρήσεις πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις για μηνιαία τιμολόγηση. Συγκρίνετε τις επιλογές χρέωσης και δείτε ποια μέθοδος είναι καλύτερη για την επιχείρησή σας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας