מיקוד מיקומים ונושאים

הצגת המודעות שלך ברשת המדיה של Google מאפשרת לך להגיע ללקוחות באתרים, ביישומים, ובסרטונים שבהם הם צופים. תוכל גם לא לכלול אתרים, סרטוני וידאו, סוגי תוכן או נושאים שאינם מתאימים לעסק שלך.

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה