הגדרות קמפיין

הגדרות הקמפיין מאפשרות לך לשלוט במקום ובזמן שבהם יופיעו המודעות שלך ובסכום שברצונך להשקיע. אנחנו נראה לך כיצד לנהל את הגדרות הקמפיין שלך ולנצל את התכונות המתקדמות שיסייעו לך לחסוך זמן ועשויות לשפר את ביצועי המודעה שלך.