Khái niệm

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với AdWords, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Chúng tôi sẽ trình bày cho bạn cách AdWords hoạt động và các lợi ích của việc quảng cáo với Google. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn thiết lập chiến dịch đầu tiên và chia sẻ một số mẹo để giúp bạn làm quen với tài khoản của mình.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố