Nội dung đề xuất và điểm tối ưu hóa

Nội dung đề xuất là toàn bộ các nội dung bao gồm trong một mục của tài khoản Google Ads nhằm giúp bạn cải thiện các chiến dịch của mình. Nội dung đề xuất có thể giới thiệu các tính năng mới và giúp bạn sử dụng ngân sách hiệu quả hơn bằng cách cải thiện giá thầu, từ khóa và quảng cáo.

Trên trang Nội dung đề xuất, bạn sẽ thấy điểm tối ưu hóa của mình. Đây là điểm số ước tính về mức độ hiệu quả hoạt động của tài khoản Google Ads của bạn. Việc áp dụng hoặc loại bỏ các nội dung đề xuất sẽ làm thay đổi điểm tối ưu hóa tổng thể của tài khoản.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false