false
//accounts.google.com/ServiceLogin
Không thể cập nhật đăng ký.
Bạn đã hủy đăng ký
Duyệt qua cộng đồng Google Ads
Đã cập nhật: Hôm nay
Đã cập nhật: Tuần này
Đã cập nhật: Tháng này
Thêm email thanh toán cho tài khoản Mình có 1 tài khoản con dưới MCC của mình. Hôm nay mình thêm 1 email mới vô phần thanh toán của tài …
0 câu trả lời được đề xuất 4 câu trả lời 0 cùng vấn đề
LÀM SAO ĐỂ NẠP TIỀN VÀO GOOGLE ADS MONG MỌI NGƯỜI CHIA SẺ Tôi có khoản thanh toán cần hoàn tiền , nhưng thẻ visa cũ đã bị khóa làm thế nào để nhận hoàn trả chào bạn. tôi có tài khoản quảng cáo adw , tôi muốn hủy tài khoản và hoàn tiền lại về tài khoản của …
0 câu trả lời được đề xuất 1 câu trả lời 0 cùng vấn đề
Tín dụng bị trừ , trong khi báo cáo trên desktop không thấy lượt hiển thị và nhấp chuột ? Tín dụng của tôi bị trừ, trong khi phiên bản trên desktop thì báo cáo không thấy xuất hiện lượt hiển… Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng hiển thị quảng cáo của bạn do ngân sách của bạn ??? Hiện tại các chiến dịch của mình đang bị tình trạng "Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng hiển thị quảng cáo c…
0 câu trả lời được đề xuất 2 câu trả lời 1 cùng vấn đề
Chúng tôi đã phát hiện các thanh toán đáng ngờ trong tài khoản của bạn Mình mới chạy quảng cáo được mấy hôm, mỗi lần thanh toán là tài khoản bị tạm ngưng với thông báo "Ch…
Đã cập nhật: Năm nay
làm sao để thêm người quản lý thanh toán tài khoản " nhưng vẫn là thẻ của công ty " Chào chuyên gia google! tôi muốn thêm 1 người quản lý tài khoản và có quyền được thành toán nhưng kh… Tại sao mình cứ tạo tài khoản con trong MCC là lại bị tạm ngưng sau khi thanh toán? Tại sao tài khoản con mới tạo và những tài khoản con khác trong tài khoản MCC của mình luôn bị tạm n…
0 câu trả lời được đề xuất 15 câu trả lời 0 cùng vấn đề
Em sử dụng thẻ master card của payoneer bị google ads tạm dừng ạ? Em sử dụng thẻ master card của payoneer bị google ads tạm dừng ạ? Có ai bị trường hợp nh…
0 câu trả lời được đề xuất 3 câu trả lời 0 cùng vấn đề
Nhân Viên Của Google tên là THÀNH THÁI hù dọa sẽ không mở lại tài khoản GOOGLE ADS vậy phải làm sao Tài khoản ads mới tạo xong, mới nộp tiền và chưa chạy ads nhưng đã bị google khóa lại. Mình có gọi đ…
0 câu trả lời được đề xuất 2 câu trả lời 1 cùng vấn đề
Tài khoản của bạn bị tạm ngưng - Chúng tôi đã phát hiện các thanh toán đáng ngờ Mình tạo một MCC và tạo một số tài khoản con trong MCC để chạy có add mã khuyến mãi 400-800. Chạy cả…
0 câu trả lời được đề xuất 8 câu trả lời 0 cùng vấn đề
Tôi không có vốn đầu tư và cũng ko có thẻ atm làm cách nào để thực hiện tôi muốn giới thiệu sản phẩm, hoặc dịch vụ quảng cáo. Đến tất cả nhà đầu tư nước ngoài và…
0 câu trả lời được đề xuất 4 câu trả lời 0 cùng vấn đề
Cách chia sẻ chi phí trong 1 Chiến dịch có nhiều Nhóm quảng cáo Chào các bạn, Mình tạo 1 Chiến dịch quảng cáo video, bên trong có 2 Nhóm quảng cáo, với tổng chi phí… tối mới nạp thêm 10 usd vào nhưng nó vẫn hiển thị thông báo là : số dư đã hết do đó quảng cáo.... tôi tạo một chiến dịch quảng cáo mà sau 12h vẫn chưa hoạt động mặc dù trong tài khoản mới nạp tiền. Đăng mot bài quảng cáo lên phí bao nhieu a Dang một bài quảng cáo phí bao nhieu a
0 câu trả lời được đề xuất 1 câu trả lời 0 cùng vấn đề
Hủy tài khoản google ads có được hoàn tiền lại không? Hiện tại mình có một tài khoản google ads bị tạm ngưng do vi phạm chính sách mã khuyến mại. Trong tà…
0 câu trả lời được đề xuất 5 câu trả lời 0 cùng vấn đề
Tài khoản mình tạm ngưng do thanh toán đáng ngờ có kháng và có về nhưng chạy được 2h bị tạm ngưng Tôi không biết tại sao tài khoản bị tạm ngưng do thanh toán đáng ngờ đã kháng cáo và đã kích hoạt lạ…
0 câu trả lời được đề xuất 4 câu trả lời 0 cùng vấn đề
Tài khoản không thể chạy quảng cáo Tôi đã tạo 1 tài khoản google Ads và thanh toán thủ công tiền vào tài khoản, tuy nhiên vẫn bị cảnh b…
Đã cập nhật: Trước
Không phải nội dung bạn đang tìm? Hãy thử hỏi Cộng đồng trợ giúp
Hỏi ngay bây giờ
Đã chọn $0
Lọc
Chứa
Loại câu hỏi
Chi tiết
Có các từ