Edytor Google Ads w wersji 1.3

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i aktualizacjach wprowadzonych w Edytorze Google Ads w wersji 1.3 z 9 kwietnia 2020 roku. Pobierz najnowszą wersję Edytora Google Ads

Nowe funkcje

Wynik optymalizacji

Gdy w siatce i panelu edycji wybierzesz kilka kampanii lub kont, Edytor Google Ads wyświetli ich łączny wynik (nazywany wynikiem optymalizacji) w panelu edycji obok identyfikatora klienta. Możesz wybierać poszczególne kampanie, by sprawdzać ich indywidualny wynik optymalizacji. Dowiedz się więcej o wyniku optymalizacji

Ukrywanie sekcji, które nie mają zastosowania do elementów wybranych w panelu edycji

Edytor będzie teraz ukrywać w panelu edycji te sekcje, które nie mają zastosowania do wybranych aktualnie elementów. Jeśli np. nie będą wybrane żadne kampanie promujące aplikacje, sekcja „Ustawienia aplikacji” w widoku Kampanie zostanie ukryta. Jeśli nie wybierzesz żadnych kampanii wideo, ukryta zostanie sekcja „Ustawienia wideo”. Ta zmiana ułatwia poruszanie się po panelu i ogranicza konieczność jego przewijania.

Otwieranie panelu edycji w nowym oknie

Panel edycji można teraz otwierać w osobnym wyskakującym okienku o nazwie „Edytuj wybrane kampanie”. Możesz dowolnie zmieniać jego rozmiar i położenie. Dzięki temu widoczne jest w nim więcej kolumn naraz.

Dodawanie kont, kampanii i grup reklam do widoku drzewa

Do panelu widoku drzewa możesz teraz dodać niestandardowy zestaw kont, kampanii lub grup reklam.

  1. Otwórz stronę Konta, Kampanie lub Grupy reklam i zaznacz pole wyboru obok co najmniej jednego wiersza w głównej tabeli danych.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych wierszy i wybierz Skopiuj wybór do widoku drzewa.
  3. Elementy z tych wierszy pojawią się w widoku drzewa wraz z ich nadrzędnymi kampaniami lub grupami reklam.

Podobnie możesz kliknąć dwukrotnie dowolny wiersz w siatce (w dowolnym widoku), by zobaczyć w widoku drzewa element nadrzędny tego wiersza.

Przechodzenie do pierwszego błędu, ostrzeżenia i zestawu informacji

Możesz teraz klikać ikony w sekcji podsumowania w panelu błędów u dołu. Kliknięcie jednej z tych ikon spowoduje wyświetlenie pierwszego błędu, ostrzeżenia lub zestawu informacji. Ikony te działają podobnie do kart w panelu edycji.

Wycofane funkcje

Wycofanie obsługi starszych uniwersalnych kampanii promujących aplikacje

Wszystkie starsze uniwersalne kampanie promujące aplikacje zostały przekształcone w ich aktualne odpowiedniki. Z wersji 1.3 Edytora Google Ads wycofano obsługę uniwersalnych kampanii promujących aplikacje. W widoku Kampanie nie można już usuwać pól z tekstem reklamy, obrazami ani filmami.

Aktualizacje

Reklamy karuzelowe Discovery

Edytor Google Ads w pełni obsługuje teraz reklamy karuzelowe Discovery.

Budżety wspólne

Edytor Google Ads w pełni obsługuje teraz budżety wspólne. Dzięki temu możesz tworzyć, edytować i usuwać budżety wspólne oraz przenosić między nimi kampanie.

Pola wezwania do działania w przypadku bumperów reklamowych i reklam niemożliwych do pominięcia

W bumperach reklamowych i reklamach wideo niemożliwych do pominięcia masz teraz pola nagłówka i wezwania do działania.

Pola HTML5 w reklamach promujących instalacje aplikacji

Edytor Google Ads obsługuje teraz pola HTML5 w reklamach promujących instalacje aplikacji. Do tej pory ten typ zasobów reklamowych trzeba było przesyłać ręcznie w interfejsie. Przesyłanie plików HTML5 jest teraz łatwiejsze i wydajniejsze.

Nowe kampanie w sieci reklamowej i kampanie inteligentne w sieci reklamowej będą mieć domyślnie wybraną strategię ustalania stawek Docelowy CPA z ustawieniem „Płatność za konwersje”

Jeśli masz skonfigurowane na koncie śledzenie konwersji, w nowych kampaniach w sieci reklamowej i w kampaniach inteligentnych w sieci reklamowej będzie automatycznie wybierana strategia ustalania stawek Docelowy CPA z ustawieniem „Płatność za konwersje”. Zawsze możesz później zmienić tę strategię.

Jeśli Twoje konto nie ma skonfigurowanego śledzenia konwersji lub nie kwalifikuje się do stosowania strategii Docelowy CPA, w nowych kampaniach w sieci reklamowej będzie domyślnie wybierana strategia ustalania stawek Samodzielne określanie stawek CPC.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
73067
false
false