Použití vzorových slov v nástroji Nahradit text

Pomocí nástroje Nahradit text můžete provádět základní záměny, jako je například záměnu slova „léto“ za slovo „podzim“. Pomocí tohoto nástroje můžete rovněž provést rozsáhlejší změny, jako je nahrazení slova „léto“ ve všech nadpisech reklam názvem příslušné reklamní sestavy nebo kampaně. Tyto pokročilejší záměny lze provádět pomocí vzorových slov.

Vzorová slova v Google Ads Editoru zastupují text v konkrétním sloupci. Například [adgroup] je vzorové slovo, které pro vybraný řádek zastupuje aktuální text ve sloupci reklamní sestavy.

Použití nástroje Nahradit text

  1. Vyberte reklamy, které chcete upravit.
  2. Přejděte do nabídky Úpravy > Nahradit text.
  3. Do pole „Vyhledat text“ zadejte text, který má být nahrazen.
  4. Do pole „Nahradit čím“ zadejte nový text.
  5. Volitelné: Chcete-li vytvořit duplikáty vybraných řádků a namísto původních položek měnit duplikáty, zaškrtněte pole Provést změny v duplicitních položkách.
  6. Klikněte na možnost Nahradit.

Jak funguje nástroj Nahradit text

Možnosti nástroje Nahradit text se mění podle jednotlivých karet. Pole, která může upravovat, se na jednotlivých kartách liší. Nemůžete například upravit název kampaně, když jste na kartě Reklamy v seznamu typů. A když jste na kartě Klíčová slova, můžete upravit pouze klíčová slova.

Nástroj postupuje po řádcích. Všechny položky v prvním řádku, které odpovídají vašemu příkazu, budou změněny, a nástroj poté přejde k dalšímu řádku.

Vzorová slova v nástroji Nahradit text

Vzorová slova lze použít v poli Najít text nebo Nahradit text, nebo v obou současně. Vzorová slova můžete také kombinovat s ostatními slovy. Váš nový text může například znít „nová [adgroup]“. Pro představu se podívejte na níže uvedený příklad č. 1.

Jak formátovat vzorová slova

Vzorová slova musí být v hranatých závorkách. Ve slovech v hranatých závorkách se nezohledňují velká písmena, ale mezery ano. Například výrazy [ADGROUP] a [adgroup] budou oba fungovat jako vzorové slovo pro sloupec reklamní sestavy, slovo [Ad group] nikoli.

Mezi dostupná vzorová slova v Editoru Google Ads patří:

[account] – název účtu,
[campaign] – název kampaně,
[adgroup] – název reklamní sestavy,
[keyword] – text klíčového slova,
[headline] – nadpis reklamy,
[description1] – popisný řádek reklamy 1,
[description2] – popisný řádek reklamy 2,
[displayUrl] – text viditelné URL,
[finalURL] – text cílové URL,
[field] – původní text pole, které měníte.

Příklady použití vzorových slov

1. Do klíčových slov můžete vložit název účtu, kampaně či reklamní sestavy. Řekněme, že provozujete reklamní kampaň pro pekárny a jako názvy reklamních sestav používáte lokality. V klíčových slovech můžete nahradit výraz „pekárna“ výrazem „pekárna [adgroup]“.

Výchozí stav:

Reklamní sestava
Praha
Ostrava

Klíčové slovo
pekárna
pekárna


Najít text: pekárna
Nahradit textem: pekárna [adgroup]

Konečný stav:

Reklamní sestava
Praha
Ostrava

Klíčové slovo
Pekárna Praha
Pekárna Ostrava

2. Do textu reklamy můžete vložit název účtu, kampaně či reklamní sestavy. Řekněme, že máte ve všech reklamních sestavách ve svém účtu obecný reklamní text a názvy reklamních sestav a kampaní obsahují konkrétnější zeměpisné a sezónní výrazy. Pomocí nástroje Nahradit text můžete text reklamy více konkretizovat.

Výchozí stav:

Kampaň
Léto
Léto

Reklamní sestava
Praha
Ostrava

Nadpis
Levný hotel
Levný hotel

Najít text: [headline]
Nahradit textem:[adgroup], [headline] na [campaign]

Konečný stav:

Kampaň
Léto
Léto

Reklamní sestava
Praha
Ostrava

Nadpis
Praha, levný hotel na léto
Ostrava, levný hotel na léto

3) Můžete aktualizovat více názvů reklamních sestav najednou. Řekněme, že vytváříte nové kampaně pro velkou propagační akci na sváteční období a do nových kampaní vkládáte reklamní sestavy zkopírované z letní kampaně. Chcete, aby se nová kampaň projevila v nových názvech reklamních sestav.

Výchozí stav:

Kampaň
Vánoční
Velikonoční

Reklamní sestava
Letní dárky
Letní sladkosti


Najít text: Letní
Nahradit textem: [campaign]

Konečný stav:

Kampaň
Vánoční
Velikonoční

Reklamní sestava
Vánoční dárky
Velikonoční sladkosti

4) Můžete aktualizovat všechna upravitelná textová pole ve výběru. Pokud budete chtít provést tuto aktualizaci, můžete použít vzorové slovo [field]. Upozorňujeme, že pole, která lze upravit, se na jednotlivých kartách liší. Na kartě Reklamní sestavy lze například upravit pouze textové pole s názvem reklamní sestavy. Použití vzorového slova [field] na této kartě bude mít následující účinek.

Výchozí stav:

Kampaň
Květiny
Dárky

Reklamní sestava
Růže
Pohlednice

Najít text: [field]
Nahradit textem: Překrásné [field]

Konečný stav:

Kampaň
Květiny
Dárky

Reklamní sestava
Překrásné růže
Překrásné pohlednice

Přidat slovo před stávající text nebo za něj v konkrétním sloupci lze také pomocí nástroje Přidat text.

Nakonec uvádíme dva varovné příklady:

1. Když vkládáte vzorové slovo do textu, který chcete najít nebo nahradit, mějte na paměti, že nástroj vyhledává slova, nikoli pouze pole. Pokud například jako text, který chcete najít, vložíte slovo [headline], žádáte nástroj o vyhledání a úpravu textu, který se objeví v poli s nadpisem při každém zobrazení ve vašem výběru. Nežádáte pouze o úpravu pole s nadpisem. Pokud máte v jednom řádku stejný text v poli s nadpisem i v poli s popisným řádkem reklamy, proběhne nahrazení v obou polích.

Výchozí stav:

Nadpis
Bezpečné a zábavné hračky

Popisný řádek reklamy 1
Bezpečné a zábavné hračky pro děti

Najít text: [headline]
Nahradit textem: Kupte [headline]

Konečný stav:

Nadpis
Kupte bezpečné a zábavné hračky

Popisný řádek reklamy 1
Kupte bezpečné a zábavné hračky pro děti

Chcete-li provést úpravy v konkrétním sloupci, můžete v nástroji Nahradit text vybrat sloupec v rozbalovací nabídce. Ve výše uvedeném příkladu můžete vybrat text „Nadpis“. Zajistíte tak, že úpravy proběhnou pouze v poli s nadpisem.

2. Jestliže pole obsahuje vzorové slovo, nástroj Nahradit text ho nenajde. Řekněme, že na kartě Textové reklamy zadáte následující nahrazení:

Výchozí stav:

Kampaň
Vánoční

Reklamní sestava
Dárky

Nadpis
Bezpečné a zábavné hračky pro [adgroup]

Najít text: [adgroup]
Nahradit textem: [campaign]

Konečný stav:

Kampaň
Vánoční

Reklamní sestava
Dárky

Nadpis
Bezpečné a zábavné hračky pro [adgroup]

K žádné změně nedošlo, protože nástroj Nahradit text nenašel doslovné uvedení vzorových slov. Chcete-li v účtu vyhledat klíčová slova, použijte základní vyhledávací pole nad přehledem dat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory