Začíname s aplikáciou Google Ads Editor verzie 1.0

Prostredníctvom nových funkcií aplikácie Google Ads Editor môžete spravovať viacero účtov Google Ads, ktoré obsahujú viacero kampaní. Google Ads Editor vám ušetrí čas a uľahčí vykonávanie hromadných zmien.

Výhody aplikácie Google Ads Editor

Aplikáciu Google Ads Editor môžu používať všetci inzerenti s účtom ľubovoľnej veľkosti, no obzvlášť užitočná je pre účty s viacerými kampaňami a dlhými zoznamami kľúčových slov alebo reklám. Môžete napríklad:

 • používať nástroje na hromadnú úpravu s cieľom rýchlo vykonávať zmeny viacerých položiek,

 • exportovať a importovať súbory a zdieľať tak návrhy alebo vykonávať zmeny v účte,

 • zobrazovať štatistické údaje všetkých kampaní alebo určitej podskupiny kampaní;

 • spravovať, upravovať a zobrazovať viacero účtov naraz;

 • vyhľadávať a nahrádzať text v rámci reklamných skupín alebo kampaní;

 • kopírovať alebo presúvať položky medzi reklamnými skupinami a kampaňami;

 • vrátiť späť alebo znova vykonať viaceré zmeny počas úpravy kampaní;

 • najprv vytvoriť koncepty zmien a až potom ich nahrať do svojho účtu;

 • pokračovať v práci, aj keď ste offline.

Ako funguje Google Ads Editor

Základný postup je jednoduchý: stiahnite si aspoň jeden účet, vykonajte offline zmeny a potom ich nahrajte do služby Google Ads.

Prístup k účtu Google Ads Editor

Najskôr stiahnite Google Ads Editor pre svoj operačný systém.Zobraziť systémové požiadavky

Po dokončení inštalácie stiahnite účet Google Ads. Odporúčame tiež, aby ste si prečítali náš prehľad používania aplikácie Google Ads Editor.

Sťahovanie účtov Google Ads

 1. V hornej časti obrazovky kliknite na Účty.

 2. Kliknutím na Pridať vyberte účty, ktoré chcete importovať.

 3. Zadajte e‑mailovú adresu alebo číslo zákazníka príslušného účtu.

 4. Začiarknite políčka vedľa účtov, ktoré chcete stiahnuť.

 5. Kliknite na OK.

 6. Vyberte kampane, ktoré chcete stiahnuť z vybratých účtov.

 7. Kliknite na OK.

  Vedľa každého účtu bude ukazovateľ priebehu, na ktorom môžete sledovať sťahovanie.


 8. Vyberte účet, ktorý chcete zobraziť, a kliknite na Otvoriť.


Stiahnuté účty sa zobrazia v ľavej časti obrazovky.


Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory